Новини

Ново обучение: „Годишни отчети за флуорсъдържащи парникови газове“

НАЦИОНАЛЕН ЕКОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ организира на 27.02.2024 г. ново специализирано обучение на тема: „Годишни отчети за флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) чрез новата Информационна система за събиране и обработване на данни за ФПГ“.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с актуалните нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения за съставяне, съдържание и докладване на информация свързана с ФПГ, както и за по-успешно водене на отчетност и работа с новата Информационната система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове.

Детайли

Дата: 27.02.2024 г.

Място: онлайн чрез ZOOM

Времетраене: 09:30 ч. – 13:30 ч.

Лектори: Веселин Панайотов, Стела Златева

Цена: 150 лв. с ДДС

Регистрация за обучението може да направите на този линк – Регистрационна форма –  ФПГ (jotform.com)

А повече за обучението вижте на сайта на НЕИ.

Снимка: Pixabay