Новини

Възстановяване на увредени екосистеми предвижда нов закон

ЕС прие нов закон, който предвижда държавите от ЕС да възстановят най-малко 30% от сухоземните си и морски зони в лошо състояние до 2030 г., 60% до 2040 г. и 90% до 2050 г. Законът обвързва всички страни в ЕС със стремежа за възстановяване на естествените местообитания.

Властите ще трябва да представят и изпълняват национален план за възстановяване на природата, който обръща внимание на най-належащите проблеми.

На национално ниво всяка страна ще трябва да работи за:

  1. премахване на неместните растения от пасищата, влажните зони и горите;
  2. възстановяване на пресушените торфища;
  3. подобряване на връзките между различни местообитания;
  4. намаляване и/или спиране на употребата на химически пестициди и торове;
  5. насърчаване на опазването на дивите местности.

По настояване на преговарящите депутати, страните в ЕС ще бъдат длъжни да работят за засаждането на 3 милиарда допълнителни дървета до 2030 г.

Законодателният акт за възстановяване на природата ще влезе в сила, след като получи одобрение от Съвета.

Източник: Европейски парламент

Снимка: pixabay