Новини

22 март – Световен ден на водата

На 22 март всяка година се отбелязва Световният ден на водата, който обединява множество хора по света с цел повишаване на осведомеността и насочване на вниманието към решения за справяне с проблемите във водоснабдяването и канализацията. Тази инициатива се организира от механизма на ООН за достъп до вода (UN-Water).

През 2024 г. темата е „Вода за мир“. Водата може да бъде фактор, както за мир, така и за конфликт. Нейната оскъдност или замърсяване, както и неравен или липсващ достъп до нея, може да породят напрежение между различни общности и нации. Над три милиарда души по света зависят от водни ресурси, които пресичат национални граници. Въпреки това, само 24 от 153 страни, които споделят реки, езера и подземни води със съседите си, са сключили споразумения за сътрудничество по отношение на тези ресурси.

Въздействието на изменението на климата постепенно се усилва, като налага спешната нужда от обединение на държавите за защита и опазване на водните ресурси, които са сред най-ценните.

Регионалните офиси на МОСВ по цялата страна организират различни събития и инициативи в партньорство с учебните заведения и неправителствените организации в съответните региони, свързани със Световния ден на водата.

Повече за инициативите на МОСВ вижте тук.

Снимка: canva