Новини

Нови правила за опаковките

Европейският парламент и Съветът постигнаха предварително споразумение за намаляване, повторно използване и рециклиране на опаковките, повишаване на безопасността и насърчаване на кръговата икономика. По-специално, от 1 януари 2030 г. ще бъдат забранени някои форми на пластмасови опаковки за еднократна употреба, включително тези за пресни продукти, храни и напитки, сервирани в заведенията за обществено хранене, индивидуални порции, малките опаковки на тоалетни принадлежности, опаковъчно фолио за куфари на летищата и др.

Новите мерки имат за цел да повишат безопасността и устойчивостта на опаковките в ЕС чрез въвеждане на задължение за рециклиране на всички опаковки, намаляване на наличието на вредни вещества, свеждане до минимум на ненужните опаковки, насърчаване на използването на рециклирано съдържание и усъвършенстване на процесите на събиране и рециклиране.

Споразумението установява цели за намаляване на опаковките от 5 % до 2030 г., 10 % до 2035 г. и 15 % до 2040 г. и задължава държавите – членки на ЕС, да намалят конкретно обема на отпадъците от пластмасови опаковки.

Сделката също така забранява много леките пластмасови торбички за носене (под 15 микрона), освен ако не са необходими като основна опаковка за насипни храни. С цел опазване на здравето Парламентът въвежда забрана на „вечните химикали“ (PFAS) в опаковките, предназначени за контакт с храни.

Освен това споразумението насърчава използването на чешмяна вода в заведенията за хранене, а от държавите членки се изисква да стимулират такива практики.

Съгласно новите правила до 2029 г. държавите членки трябва да осигурят разделното събиране на най-малко 90% от пластмасовите бутилки за еднократна употреба и кеновете. Депозитните системи ще станат задължителни в държавите членки, но властите ще получат допълнителна отсрочка, за да ги организират.

Окончателният текст предстои да бъде оповестен. Той също така трябва да бъде напълно одобрен както от Парламента, така и от Съвета.

Четете повече на сайта на Европейски парламент.

Снимка: Canva