Новини

Законодателни промени свързани с МКВЕГ

В брой 28 на ДВ от 02.04.2024 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата. Промените касаят изцяло Механизмът за корекция на въглеродните емисии по границите (МКВЕГ).

Промените се отнасят за вносът на стоки, съответно за всички вносители, митнически декларатори и пр., които попадат под обхвата на МКВЕГ, на територията на Република България.

Нововъведени са и санкции за неизпълнение на условията за докладване, както и сроковете, в които тези промени влизат в сила.

Подробни разяснения ще бъдат дадени по-време на предстоящото обучение, организирано от НЕИ, на 19.04.2024 г. Изисквания и задължения по Механизъм за корекция на въглеродните емисии по границите (МКВЕГ).

Източник: Държавен Вестник

Снимка: Canva