Новини

Изисквания при транспортиране на опасни отпадъци и химични вещества и смеси 

Национален Екологичен Институт съвместно с фирма ДГ Консултинг ООД, която е специализирана в консултиране относно подготовката и транспортирането на опасни товари, организират обучение на тема „Изисквания при транспортиране на опасни отпадъци и химични вещества и смеси.

Обучението разяснява нормативните изисквания при транспортиране на опасни отпадъци и химични вещества и смеси.

Тематиката е ориентирана към:

  • изискванията на законодателството по управление на отпадъците;
  • класифицирането, етикетирането и опаковането на опасни химични вещества и смеси;
  • регулациите за превоз на опасни товари.

То акцентира върху основните задължения по отношение на правилно обозначаване, етикетиране, опаковане и последващо транспортиране, необходимото документиране и отчитане, както и практически насоки за изпълнението и прилагане на изискванията.

Обучението ще се проведе на 16.07.2024 г. онлайн чрез ZOOM.

Виж повече и се регистрирай на www.nei.bg