Новини

Обучения за работа с НИСО

График за обучения за работа с новата предвидена в Закона за управление на отпадъците Национална информационна система за отпадъци (НИСО).

Изготвен е график за обучение за работа с НИСО за месеците юли, август и септември 2017 г., който е както следва: –  19 юли, 16 август и 20 септември 2017 г. за задължените лица, които ще ползват НИСО.

При проявен интерес, заявен на имейл: vroshleva@eea.government.bg, обученията ще се провеждат в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) от 14.00 – 16.00 ч.

Обученията за работа с НИСО са напълно безплатни и ще продължат до края на 2017 г.

Пълната функционалност на НИСО е въведена в експлоатация, но ще е задължителна да се ползва от 01 януари 2018 г.

Повече информация ще намерите ТУК.