Новини

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда

В Държавен вестник брой: 52 от дата 02.7.2019 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда.

 

Закона в Държавен вестник можете да видите ТУК