Новини

АктуалноЗаконодателствоОтпадъци

Заповед за утвърждаване на референтни методи за вземане на проби и за изпитване на отпадъците по компоненти, съгласно чл. 14, ал. 1 от НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) открива производство по издаване на общ административен акт – Заповед за утвърждаване на референтни методи за вземане на проби и за изпитване на отпадъците по компоненти, съгласно чл. 14, ал. 1 от НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

Проект на акта може да намерите на интернет страницата на ИАОС в раздел „Мониторинг на отпадъците”.