Новини

Без категорияВъздухЗаконодателствоКонтролПревантивна дейностХимични вещества

Изменение на Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

В Държавен вестник брой: 95 от дата 6.11.2020 г. е публикувана Наредба за изменение на Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

Наредбата в Държавен вестник можете да видите ТУК