Новини

Обучения по етикетиране и опаковане на химикали

Фортис Фасилити и Еко Сълюшънс организират съвместно две обучения на тема „Етикетиранe и опаковане на химични вещества и смеси“. Обученията ще се проведат на 15 юни в гр. Варна и 21 юни в гр. София. Една от основните теми, които ще бъдат дискутирани, е изтичането на преходния период за класифициране, етикетиране и опаковане (01.06.17 г.), предвиден в Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).

За информация и регистрация: 0877 774 215 | office@fortisfacility.com | office@ecosolutions.bg