Новини

График за обучения за работа с НИСО за октомври и ноември

Изготвен е график за обучение за работа с национална информационна система за отпадъци (НИСО) за месеците октомври и ноември 2017 г., както следва:

–  4 октомври и 8 ноември 2017 г., за всички лица, които имат класифицирани отпадъци и не извършват дейности по третиране и транспортиране на отпадъци.;

–  18 октомври за всички лица, които извършват дейности по третиране и транспортиране на отпадъци;

–  22 ноември 2017 г., за всички лица, които извършват дейности по депониране на отпадъци;

При проявен интерес, заявен на имейл: vroshleva@eea.government.bg, обученията ще се провеждат в сградата на ИАОС от 14.00 – 16.00 ч.

Обученията за работа с НИСО ще продължат до края на 2017 г.

Пълната функционалност на НИСО е въведена в експлоатация, но ще е задължителна да се ползва от 01 януари 2018 г.

Повече информация ще намерите ТУК