Новини

България се присъедини към декларацията „Зелен растеж“ на ОИСР

В писмо до министър Нено Димов генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Ангел Гурия потвърди присъединяването на България към декларацията за зелен растеж. България заяви интерес към присъединяването към екологичния инструмент на организацията на развитите държави през юни 2016 г.

„Отбелязваме амбициозните планове и реформи, предприети от България за постигане на конкурентна и продуктивна икономика, насърчаваща зелен растеж и устойчиво развитие“ се казва в писмото на генералния секретар Гурия.

Декларацията за зелен растеж е приета на министерска среща на ОИСР на 29 юни 2009 г. В нея държавите се ангажират да подпомагат зелените инвестиции, устойчивото използване на природните ресурси, нисковъглеродна инфраструктура, съхраняване на биоразнообразието и други мерки за зелен растеж.

Декларацията за зелен растеж можете да намерите на сайта на ОИСР или като натиснете ТУК

Източник: МОСВ