Новини

Приета е нова Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Министерски съвет прие на свое заседание нова Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. С приемането на новия нормативен документ действащата в момента Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали се отменя.

Текста на новата наредба ще намерите ТУК.