Новини

Обучения за работа с Национална информационна система за отпадъци (НИСО)

Фирми Еко Сълюшънс и Фортис Фасилити организират допълнителни дати за провеждане на обучения за работа с Национална информационна система за отпадъци (НИСО). НИСО е въведена в експлоатация, като в чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците е записано, че ще е задължително да се ползва от 01 януари 2018 г.

Обученията ще бъдат проведени в гр. София, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Стара Загора, като са насрочени следните дати:

– 5 декември – гр. Стара Загора;

– 12 декември – гр. София;

– 13 декември – гр. Бургас;

– 14 декември – гр. Варна;

– 19 декември – гр. София;

– 20 декември – гр. София.

Програма за обучението: „Водене на отчетност за дейностите по отпадъци – преход към новата Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)”

Таксата за участие е 175 лева, без ДДС. При участие на повече от един участник от една и съща фирма, при плащане до 10 дни преди датата на обучението, както и за членове на АСУОС – 10% отстъпка. Плащането става по банков път на посочената в регистрационната форма по-долу банкова сметка. В посочената сума са включени: удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: Регистрационна форма

За информация и регистрация: 0877 774 215 | 0888 956 901 | info@ecosolutions.bg