Новини

Ново обучение на тема: „Управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали“

Във връзка с новата Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с Постановление № 267 от 05.12.2017 г., фирми Еко Сълюшънс и Фортис Визио организират провеждането на обучения за разясняване на новите изисквания към дейностите по управление на строителните отпадъци, произтичащи от промените в новата наредба.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащите вече нормативни изисквания, както и произтичащите от тях задължения, свързани с управлението на строителните отпадъци и изискванията към влагането на рециклираните строителни материали, а в резултат на това да придобият необходимата компетентност и практически умения за прилагане на законодателството и изпълняване на задълженията в областта.

Обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, включващо теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за участници в строително-инвестиционния процес: инвеститори (възложители), изпълнители (строители и лица, извършващи разрушаване), проектанти, консултанти, надзорници, представители на общини, както и за лица, извършващи дейности с отпадъци.

Обученията ще бъдат проведени в гр. София и гр. Варна като са насрочени следните дати:

– 14 март – гр. Варна;

– 20 март – гр. София.

Програма за обучението: „Управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали“

Таксата за участие е 210 лева, с включено ДДС. При участие на повече от един участник от една и съща фирма, при плащане до 10 дни преди датата на обучението, както и за членове на АСУОС – 10% отстъпка. Плащането става по банков път на посочената в регистрационната форма по-долу банкова сметка. В посочената сума са включени: удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците, след края на обучението.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: Регистрационна форма

За информация: 0888 956 901 | 0877 774 215 | info@ecosolutions.bg