Новини

Бедност и отпадъци

В галерия Структура в София се проведе второто издание на “Диалози за София”, което разгледа връзките и възможни решения, свързани с темите “бедност” и “отпадъци” в София. Екипът на Визия за София представи събраните данни, изследвания и анализи по темите и маркира няколко възможни подхода, които могат да бъдат следвани в дългосрочната стратегия за развитие на града. Те бяха обсъдени и допълнени в публична дискусия с участието на представители на държавната и общинската администрация, неправителствени организации, активисти и граждани, които се включиха с коментари и идеи. Дискусията се организира от Визия за София съвместно с Форум Гражданско Участие като част от проекта „Граждански разговори за споделена Визия за София и крайградските територии” с подкрепата на Програма Европа на Столична община.

Станислав Николов от Асоциацията на специалистите по управление на околната среда посочи, че след намесата на уличните събирачи част от отпадъците, негодни за продаване, остават около съда, други остават около площадките за изкупуване на суровини. Това замърсява околната среда и създава екологичен проблем. За него временното включване на уличните събирачи не е най-добра система, защото те имат роля, но не и в системата, която може да постигне 100% събираемост и оползотворяване на отпадъците, и постигане на целите, поставени от ЕС. Той посочи още, че анонимността на отпадъците е най-големият проблем и трябва да се въведат мерки, които да задължат юридическите лица да събират разделно.

Повече информация на интернет страницата на Визия за София или като кликнете ТУК

Източник: Визия за София