Новини

Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

С Указ № 171 е обнародван в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за водите.

С направените промени язовирите се класифицират в три степени на потенциална опасност в зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в язовира води поради разрушаване или неправилна експлоатация на язовира:
1. първа висока степен на потенциална опасност;
2. втора значителна степен на потенциална опасност;
3. трета ниска степен на потенциална опасност.