Новини

Изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

В Държавен вестник, брой: 82, от дата 5.10.2018 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.

Пълния текст на Наредбата можете да видите, като кликнете ТУК.