Новини

Вътрешен бюлетин на АСУОС

Уважаеми членове на АСУОС,

От днес – 01.10.2018 г. стартираме нашия ежемесечен вътрешен бюлетин, предназначен само за членове на АСУОС. С него ще се опитаме да ви държим информирани за измененията в законодателната уредба по управление на околната среда, както и да ви запознаваме със съвременните постижения и любопитни факти в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери. Всеки член следва да получи бюлетина на своята електронна поща, която е предоставил за контакт в заявлението за членство.

Надяваме се, че ще бъде полезен за Вас.