Новини

НИД на Наредба № 1 от 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения

В Държавен вестник, брой: 102, от дата 11.12.2018 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

Пълния текст на наредбата можете да видите ТУК.