Новини

Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие

Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие въвежда нов подход за управление на мрежата Натура 2000 в България. Подходът предвижда изграждане на нови структури за управление на мрежата на национално и регионално ниво.

Проекта на ЗИД можете да видите на страницата на МОСВ или като кликнете ТУК.