Новини

Приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

В Държавен вестник, бр. 29, от дата 8.4.2019 г., е обнародвано Решение № 177 от 3 април 2019 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Решението можете да видите ТУК.