Новини

Проект на ЗИД на Закона за защитените територии

На интернет страницата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Изменението е свързано с добавяне в Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 на ЗЗТ Заповед № РД – 267 от 11.05.2018г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.47 от 05.06.2018г.), с която е намалена площта на резерват „Калиакра“ и съответно е увеличена площта на защитена местност „Степите“ и Заповед № РД – 634 от 24.10.2018 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 93 от 08.11.2018г.), с която е увеличена площта на резерват „Калиакра“ и съответно намалена площта на защитена местност „Степите“.

Повече информация и проекта на ЗИД можете да намерите на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.