Новини

Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух

На интернет страницата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

Предложените изменения и допълнения на ЗЧАВ имат за цел:
Изпълнение на одобрени мерки в законодателството по опазване чистотата на атмосферния въздух за трансформация на модела на административно обслужване в България, съгласно Решение №704 от 5 октомври 2018 година за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване:
1. Опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност – изискванията и особените правила за издаването на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на нови норми за неорганизирани емисии, които в момента са установени в подзаконов нормативен акт, да се администрират в ЗЧАВ;
2. Определя се срок за оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари, който срок ще гарантира пълнотата на проверката за оправомощаване.

Повече информация и проекта на ЗИД можете да намерите на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.